Studii de Coexistență, Fezabilitate și Reglementare

În procesul de realizare a unei investiţii pot apărea mai multe situaţii în care realizarea construcţiei Dvs. interferează cu reţele electrice existente (aeriene sau subterane), pe teren sau în vecinătatea acestuia, pentru care trebuiesc realizate următoarele tipuri de proiecte:

Studii de Coexistenţa – au drept scop stabilirea condiţiilor de coexistenţa între clădire şi instalaţiile electrice existente sau alte tipuri de instalaţii şi instalaţiile electrice.
Rezultatul studiului de coexistenţa stabileşte de cele mai multe ori condiţii sau angajamente ale investitorului în vederea respectării distanţelor minime normate sau ale culoarelor de protecţie şi /sau siguranţă precum şi condiţiile de siguranţă la incendiu.

În cazul în care aceste cerinţe nu pot fi respectate sunt necesare:

Studii de Reglementare – în cadrul cărora sunt stabilite lucrările de natură electrică ce trebuiesc afectuate (protejare LES, dublare izolaţie reţele aeriene, deviere LES/LEA sau chiar mutare de linii sau post trafo) necesare pentru a putea în final realiza investiţia dorită.

Studiile de Fezabilitate  atât cele pentru alimentarea cu energie electrică, cât şi cele pentru sisteme de energie regenerabilă solară sau energie în sistem de cogenerare (electric – termic) sunt studiile destinate investitorului care doreşte o estimare de buget cât mai aproape de realitate cât şi o prezentare succintă a soluţiei tehnice.