Proiectare instalatii electrice

Instalații electrice interioare

Branșamente și posturi de transformare

Studii de Coexistență, fezabilitate și reglementare

Servicii de proiectare

Detalii tehnice în vederea obţinerii autorizaţiilor (DTAC)

Proiectare instalaţii electrice interioare rezidenţiale sau industriale cu tensiunea nominală de 0.4 kV
Proiectare branşamente electrice şi posturi de transformare cu tensiunea nominală până la 20 kV
Proiectare reţele şi instalaţii electrice până la 110kV inclusiv
Studii de soluţie în vederea obţinerii de ATR (aviz tehnic de racordare)
Studii de coexistenţa cu alte reţele