Revizii, reparații și retehnologizări

În cazul instalaţiilor de alimentare cu energie electrică sunt necesare, periodic, lucrări pentru menţinerea în condiţii de bună funcţionare a echipamentelor.

Pe lângă măsurători electrice sunt necesare şi lucrări de mentenanţă (ştergere izolatori de praf, completare cu ulei, înlocuire cu silicagel, verificare şi strângere contacte electrice).

Deasemenea, pentru contactele electrice menţionăm că putem realiza şi expertiză cu camera de termoviziune, cunoscut fiind faptul că un contact slab are că prim efect o zona cu temperatura mult mai ridicată.