Realizare alimentare de rezervă (AAR şi grupuri electrogene)

Având în vedere că avariile în reţeaua de distribuţie apar de obicei în momentele cele mai nepotrivite recomandăm în special beneficiarilor pentru care întreruperea cu energie electrică poate fi o problema (hoteluri, restaurante, industrie şi panificaţie) montarea unor generatoare de rezervă care să asigure, chiar şi numai în condiţii de avarie, alimentarea consumatorilor vitali sau a unui minim tehnologic.

Deasemenea recomandăm montarea de generatoare electrice în cazul în care necesarul de apă pentru stingerea incendiilor este asigurat prin grupuri de pompare proprii, cunoscut fiind faptul că, în caz de incendiu, deconectarea tuturor cailor de alimentare cu energie electrică ale obiectivului avariat sunt obligatorii. Racordarea generatoarelor electrice la reţea se poate face manual în cazul în care există personal specializat de manevră sau prin intermediul unui AAR (Anclanşare Automată a Rezervei) în caz contrar.