Execuție instalații electrice

Instalații electrice interioare 0.4-20kV

Branșamente și posturi de transformare 0.4-20 kV

Paratrasnet si priza de pamant

Alimentare de rezerva

Baterii de compensare

Revizii, reparatii si retehnologizari