Realization of backup power supply (AAR and generators)

Given that breakdowns in the distribution network usually occur at the most inappropriate times, we especially recommend to beneficiaries for whom power outages can be a problem (hotels, restaurants, industry and bakery) the installation of backup generators to ensure, even only in emergency conditions, the supply of vital consumers or a technological minimum.

Deasemenea recomandăm montarea de generatoare electrice în cazul în care necesarul de apă pentru stingerea incendiilor este asigurat prin grupuri de pompare proprii, cunoscut fiind faptul că, în caz de incendiu, deconectarea tuturor cailor de alimentare cu energie electrică ale obiectivului avariat sunt obligatorii. Racordarea generatoarelor electrice la reţea se poate face manual în cazul în care există personal specializat de manevră sau prin intermediul unui AAR (Anclanşare Automată a Rezervei) otherwise.