Design of electrical connections and transformer substations with nominal voltage up to 20 kV, design of electrical networks and installations up to and including 110 kV

Având în vedere că racordurile electrice şi bransamentele electrice sunt instalaţii aflate în gestiunea şi exploatarea distribuitorului de energie electrică (soluţia de alimentare fiind stabilită de acesta prin Aviz Tehnic de Racordare), societatea noastră va pune la dispoziţie servicii de proiectare de joasă, medie şi înaltă tensiune pentru realizarea şi susţinerea în comisiile de specialitate ale distribuitorilor a proiectelor tehnice – inclusiv detalii de execuţie – pentru avizarea lor în cel mai scurt timp posibil.